Reporty / Galéria Jána Koniarka – Antroporary

Medzinárodný výstavný projekt Antroporary reaguje na antropocentrické a antropologické tendencie, motívy a prvky v tvorbe súčasnej mladej generácie umelcov, umelkýň a umeleckých skupín v domácom a medzinárodnom prostredí.Téma aktualizovaná o pocity zrodené z dôsledkov pandémie akceleruje urgentnú potrebu fyzického kontaktu a možnosti stretávania sa.

Medzinárodný výstavný projekt Antroporary reaguje na antropocentrické a antropologické tendencie, motívy a prvky v tvorbe súčasnej mladej generácie umelcov, umelkýň a umeleckých skupín v domácom a medzinárodnom prostredí.

Reports / Jan Koniarek Gallery - Antroporary

The international exhibition project Antroporary reacts to anthropocentric and anthropological tendencies, motives, and elements in contemporary artist generation works in both home and international environment. The topic is updated by feelings birthed by the pandemic’s consequences, and it accelerates the urgent need for physical contact and the opportunity to meet.

The international exhibition project Antroporary reacts to anthropocentric and anthropological tendencies, motives, and elements in contemporary artist generation works in both home and international environment.

Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
NOVÉ VIDEÁ
NEW VIDEOS