Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=919" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Separation of trust
Separation of trust
kategória: Reporty kurátor/ka: Tomáš Umrián galéria: SODA gallery účinkuje: Tomáš Umrián kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Alexander Šípka publikované: 09.04.2021 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Tomáš Umrián gallery: SODA gallery with: Tomáš Umrián camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Alexander Šípka published: 09.04.2021 Share
Embed

Kolektívna výstava bez kurátorského textu je výberom autorov galeristu Tomáša Umriana. Na výstave sa stretávajú rôzne generácie autorov.

www.sodagallery.sk

This collective exhibition without a curator text was put together by the gallerist Tomáš Umrian. This exhibition represents different generations of authors.

www.sodagallery.sk

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Tomáš Umrián galéria: SODA gallery účinkuje: Tomáš Umrián kamera: Peter Važan zvuk: Peter Važan strih: Peter Važan interview: Peter Važan preklad: Alexander Šípka publikované: 09.04.2021 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Tomáš Umrián gallery: SODA gallery with: Tomáš Umrián camera: Peter Važan sound: Peter Važan editing: Peter Važan interview: Peter Važan translation: Alexander Šípka published: 09.04.2021 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO