Video Video Text Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Skopírujte nasledovný kód: Copy the following code:
<iframe width="100%" height="100%" src="https://artyoucaneat.sk/v/?id=520" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Zavrieť Close
Strieborný Závrat
Silver Vertigo
kategória: Reporty kurátor/ka: Jan Zálešák galéria: Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici účinkuje: Jan Zálešák kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Peter Gonda publikované: 28.02.2020 Zdieľať
Embed
category: Reports curator: Jan Zálešák gallery: Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici with: Jan Zálešák camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Peter Gonda published: 28.02.2020 Share
Embed

Výstava Strieborný závrat představuje výběr uměleckých děl tematizujících těžbu. Pro Banskou Štiavnicu je toto téma ústřední - po staletí její sláva stoupala a upadala s úspěchy těžařských podniků. Dnes se ve městě nachází významné instituce vztahující se k historii hornictví na Slovensku – Slovenské banské múzeum (SBM) a Slovenský banský archív, zatímco vlastní hornický průmysl zde byl na základě vládních usnesení utlumen v průběhu 90. let minulého století.

Výstava Strieborný závrat se pokouší uvést lokální dědictví a sebe-pojetí do dialogu se současným uměním. To se těžbou zabývá z odlišných perspektiv a mimo jiné nám tak umožňuje nahlédnout těžbu jako oblast významně přispívající ke stále akcelerující proměně naší planety v době pozdního kapitalismu. Výběr konkrétních uměleckých děl byl nicméně motivován snahou vyhnout se explicitnímu kritickému diskursu, s jakým se setkáváme v sílícím environmentálním/klimatickém aktivismu. Jazyk umění je primárně jazykem poetickým, nikoli politickým, jakkoli mohou mít obsahy, o jejichž předání umění usiluje, velmi naléhavé politické konotace.

https://www.muzeumbs.sk/sk/galeria-jozefa-kollara

The exhibition Silver Vertigo is composed of works that revolve around the topic of mining. The topic of mining is central for Banská Štiavnica – its history has risen and fallen during the centuries according to the successes of its mining industry. Nowadays, the city hosts important institutions dealing with the history of mining in Slovakia – The Slovak Mining Museum and The Slovak Archive of Mining. Meanwhile the mining industry has been phased out due to government decisions in the 1990’s.

The exhibition Silver Vertigo tries to create a dialogue between the local heritage and self-perception with contemporary art which deals with mining from different perspectives, and is able to portray mining as an industry with massive contributions to the accelerating change of our planet in the age of late capitalism. However the selection of artworks was motivated by an effort to avoid explicit critical discourse in relation to this topic, such as we might know from a surge in environmental / climatic activism. The language of art is primarily poetical, not political, even though the meanings which art strives to pass on, might have very urgent political connotations.

https://www.muzeumbs.sk/sk/galeria-jozefa-kollara

 
kategória: Reporty kurátor/ka: Jan Zálešák galéria: Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici účinkuje: Jan Zálešák kamera: Peter Bednár zvuk: Peter Bednár strih: Peter Bednár interview: Peter Bednár preklad: Peter Gonda publikované: 28.02.2020 Zdieľať   Embed
category: Reports curator: Jan Zálešák gallery: Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici with: Jan Zálešák camera: Peter Bednár sound: Peter Bednár editing: Peter Bednár interview: Peter Bednár translation: Peter Gonda published: 28.02.2020 Share   Embed
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO