Video Text SK EN
Profily Profiles Reporty Reports
Cena Oskára Čepana 2018 - Adam Novota
Oskár Čepan Award 2018 - Adam Novota
umelci: Adam Novota
artists: Adam Novota
kategória: Profily účinkuje: Adam Novota kamera: Tomáš Storkie Kmeť, Kata Mach zvuk: Kata Mach strih: Kata Mach interview: Tomáš Storkie Kmeť, Kata Mach preklad: Kata Mach publikované: 08.10.2018
category: Profiles with: Adam Novota camera: Tomáš Storkie Kmeť, Kata Mach sound: Kata Mach editing: Kata Mach interview: Tomáš Storkie Kmeť, Kata Mach translation: Kata Mach published: 08.10.2018

Adam Novota kriticky uvažuje o inštitucionalizovaní umenia s vedomým presahom aj do oblastí politiky a sociológie. V intermediálnych inštaláciách, videách, akciách a performanciách prekračuje tradičné kategórie umenia a média. Prostredníctvom hybridných umeleckých stratégií skúma psychické procesy mentálnej aj politickej manipulácie a dokáže do svojich diel efektívne angažovať verejnosť.

Adam Novota (1984, Bratislava) študoval na Katedre intermédií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2012 – 2014), absolvoval u pedagóga KissPál Szabolcsa. Titul bakalár získal u Doc. Anny Daučíkovej, akad. soch. V minulom roku samostatne vystavoval na výstave Sedem miliárd Robinsonov na ostrove Zem v Studio IN:OUT v bratislavskej Novej Cvernovke, skupinovo napríklad v rámci projektu Start and Finish: Uvažovanie o kultúre založenej na projektoch v bratislavskej galérii tranzit.

http://www.adamnovota.sk

Adam Novota critically reflects upon institutionalization of art overlapping with politics and sociology. In his intermedial installations, videos, actions and performances he transgresses the traditional categories of art and medium. Novota explores psychical processes of mental and political manipulation through hybrid artistic strategies and manages to effectively engage public to his projects.

Adam Novota (1984, Bratislava) studied in the studio of Anna Daučíková at Intermedia department of Academy of Fine Arts and Design in Bratislava from 2012 to 2014 and finished his studies in the studio of KissPál Szabolcs. In 2017, he had solo exhibition “Seven Billion Robinsons on the Island of Earth” in Nová Cvernovka, Bratislava or took part in project “Start and Finish: Reflecting on Project-based Culture” in tranzit gallery in Bratislava.

http://www.adamnovota.sk
kategória: Profily účinkuje: Adam Novota kamera: Tomáš Storkie Kmeť, Kata Mach zvuk: Kata Mach strih: Kata Mach interview: Tomáš Storkie Kmeť, Kata Mach preklad: Kata Mach publikované: 08.10.2018
category: Profiles with: Adam Novota camera: Tomáš Storkie Kmeť, Kata Mach sound: Kata Mach editing: Kata Mach interview: Tomáš Storkie Kmeť, Kata Mach translation: Kata Mach published: 08.10.2018
POZRITE SI TIEŽ
WATCH ALSO